We verwelkomen een sterk merrieveulen van Bamako de Muze